OVER 'T EINSTEIN ATELIER


Bij 'T Einstein Atelier draait alles om groeien in bewustzijn


De bewustzijnscoaching en training bij 'T Einstein Atelier opent deuren naar nieuwe inzichten en verandering vanuit een professionele en heldere aanpak die afgestemd is op volwassenen en kinderen van de nieuwe tijd.


Samen scheppen we de ruimte om op pad te gaan naar wie we werkelijk zijn om het hoogste bewustzijnspotentieel van onszelf

in de wereld te brengen.


Alles is energie,

Alles is aanwezig.

               Einstein 

 

 

Voor veel volwassenen, jongeren en kinderen is het een tijd waarin het een moeilijke opdracht is om op een authentieke en liefdevolle manier aanwezig te zijn.

Er wordt op allerlei vlakken vaak veel van ons verwacht. We krijgen veel indrukken te verwerken en de lat om te presteren ligt vaak hoog.


Voor steeds meer kinderen blijkt het onderwijssysteem niet meer goed aan te sluiten bij hun noden.Ouders gaan op zoek naar inzichten in het gedrag en de klachten van hun kind.

Vanuit de omgeving probeert men duidelijkheid te scheppen door gebruik te maken van een label (adhd,add,ass,hsp,...),maar dit biedt geen antwoord op de vraag naar een oplossing.

 

Als wij kiezen om ons te verbinden met onze innerlijke kracht en eigen wijsheid kunnen we kinderen laten ervaren dat ze uniek zijn en zichzelf mogen zijn. 

Als wij ons opstellen met een open houding naar elkaar waarin we zonder oordeel mogen zijn tonen we onze kwetsbaarheid en kunnen we ons verbinden.

Daarmee openen we de weg voor onszelf en onze kinderen naar kracht!

Als we in onze kracht staan en vanuit passie het Leven leven geven we onszelf en anderen het mooiste geschenk dat er is ... dat is hen én onszelf liefhebben.


Laten wij als volwassenen in onze verantwoordelijkheid gaan staan en de ruimte scheppen voor onszelf én voor onze kinderen om te groeien  tot ons hoogste potentieel.


Miriam