Kinder- & Gezinscoaching


Uit onderzoek blijkt dat één op de zes ouders nood heeft aan ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen.

Voor veel ouders is het een opluchting als ze begrip krijgen voor hun situatie, zich echt gehoord voelen en nieuwe perspectieven aangereikt krijgen. 

Ouderbetrokkenheid bij het coachen van kinderen is een belangrijk onderdeel in de coaching.Ouders ontdekken hoe zij hun kind kunnen helpen de verandering

verder positief te bestendigen.Dat kan door concrete acties te ondernemen of door net niets te doen en te accepteren,los te laten en zelf aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling.


Tijdens een coaching worden gedrags-en denkpatronen doorbroken. Door de focus naar binnen te richten neemt het bewust zijn toe en kunnen oplossingen zich aandienen vanbinnen uit.

Wat niet meer werkt wordt getransformeerd naar succesvolle oplossingen. Je geeft zelf de antwoorden op de vraag naar een oplossing en komt zo tot je eigen unieke inzichten.

De coach brengt je in verbinding met je eigen kracht waardoor het vertrouwen in jezelf wordt versterkt. Je zelfbeeld, de zelfsturing en het oplossingsvermogen neemt toe.


Door de bewustzijnscoaching op zieleniveau wordt je aangesproken in je eigen wijsheid.Het brengt je bij je ware zelf en geeft je voeding voor je groei in authenticiteit.

Je ontwikkelt een stevige basis om moeilijke situaties aan te pakken en leert nieuwe vaardigheden.


Als ouder geef je jezelf kansen om samen met je kind(eren) te groeien.

Als volwassene en/of kind van de nieuwe tijd vraag je niet 'wat moet ik doen' of ' hoe moet ik zijn'.

Je vraag is : "Wil je me helpen met hoe ik ben en met wie ik ben te tonen ?" 


De Einstein coach begeleidt ouders en kinderen met:

  • een gebrek aan kracht, zelfvertrouwen, focus, energie, vreugde,... in hun leven
  • een negatief zelfbeeld
  • problemen in het kader van adoptie
  • problemen met de communicatie
  • leer-en gedragsproblemen
  • faalangst - aandachtsproblemen
  • agressieproblemen
  • relationele problemen
  • een scheidings of hechtingsproblematiek