HOME


BEWUSTZIJNSCOACHING 

Van inzicht naar verandering


Bewustzijnscoaching is gebaseerd op de uitgangspunten dat:

  • ieder mens op zoek is naar zichzelf,
  • een unieke uitdrukking is van een vrij beweeglijk, niet geconditioneerd bewustzijn
  • gewaarworden van dit bewustzijn de duurzame bron van geluk is
  • zelfacceptatie en acceptatie van wat is, naar die bron voert en zorgt voor thuiskomen in jezelf


De manier waarop je naar de wereld kijkt en ervaringen verwerkt bepaalt hoe je oordeelt over wat er gebeurt en welke beslissingen je neemt. Je denkproces leidt je tot bepaalde resultaten. Dat weten we omdat we vaak in dezelfde valkuilen trappen.De Einstein coach concentreert zich op hoe je denkt en communiceert. Door hiermee samen aan de slag te gaan kan je tot andere resultaten komen.


" No problem can be solved from the same consciousness that created it " 

            Einstein


Wat doet de Einstein coach?


Deze brengt je in verbinding met je eigen kracht en kiest voor een oplossingsgerichte aanpak die op de toekomst gericht is. De coach helpt je met loslaten wat je niet meer nodig hebt, met het ombuigen van ongewenst gedrag,overtuigingen, patronen en strategieën naar nieuwe en bruikbare handelingen  en meer authenticiteit. De coach respecteert jouw tempo en maakt gebruik van coachingtechnieken (HNLP*)die de neurologie verandert. Door samen nieuwe wegen te ontdekken en te ervaren verhoog je je energieniveau en bewust zijn.Coaching helpt je bij het bepalen van je levensrichting en bij het bereiken van je doelen.


* veranderingsmodel om aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens.Het levert de gereedschappen, die de volgorde en intentie waarmee we ervaringen uit ons geheugen  ophalen of beleven,kunnen veranderen.                           

                                                                                 

 

TRAINING

Meer leven vanuit bezieling en vertrouwenInnerlijk leiderschap is een ruime term die we vanuit meerdere invalshoeken kunnen benaderen. Dit doen we ook in de trainingen van 'T Einstein Atelier.


Het doel is om zelfzekerder en zelfsturend te worden door ons vermogen voor gerichte aandacht, zelfreflectie en bewustwording te ontwikkelen.


De training brengt zelfkennis, daadkracht en zingeving in je leven.Je ontwikkelt meer bewust-zijn op verschillende niveau's. Je bouwt aan het vertrouwen om keuzes te maken die aansluiten bij je authentieke zelf.


 "Het leven is als fietsen: om je evenwicht te kunnen houden, moet je in beweging blijven"

Einstein


Een training bij 'T Einstein Atelier is een groei- en veranderingstraject. 

We creëren een veilige ruimte met een groeps bewustzijn waarin jij jouw potentieel ontdekt en ontwikkelt. 

Waar Teachings (levenslessen) centraal staan en ervaringen kunnen gedeeld worden met elkaar. De focus ligt op ervaren!

We werken in kleine groepjes vanuit een coachende aanpak aan bewustzijns ontplooiing en scheppen nieuwe inzichten & mogelijkheden.

Elke training is maatwerk.