COACHING - AUTIHULP

LIFE CHANGE COACHING


Wil je op een constructievere en positievere manier naar jezelf en de wereld kijken?


Je angst en onzekerheid omzetten in kracht

en zelfvertrouwen?


Door je eigen beperkingen heen breken en 

gebruik maken van je innerlijke kracht?


Negatieve gevoelens kunnen omdraaien en

vervangen door een positief gevoel?


Met een krachtig gevoel van zelfvertrouwen naar de toekomst kijken?


Meer energie en een evenwicht bereiken in je relaties  door in verbinding te zijn met je persoonlijke passie en zingeving?


Kies jij bewust voor groei en verandering?

Wil jij daar ruimte voor maken?


Klik HIER voor een afspraak.


 KINDER en GEZINSCOACHING


Uit onderzoek blijkt dat één op de zes ouders nood heeft aan ondersteuning

bij de opvoeding van hun kinderen.Voor veel ouders is het een opluchting als ze begrip krijgen

voor hun situatie, zich echt gehoord voelen en nieuwe perspectieven aangereikt krijgen. 


Ouderbetrokkenheid bij het coachen van kinderen is een belangrijk onderdeel  in de coaching. 

Ouders ontdekken hoe zij hun kind kunnen helpen de verandering verder positief  te bestendigen.

Dat kan door concrete acties te ondernemen of door net niets te doen  en te accepteren,

los te laten  en zelf aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling.

Tijdens een coaching worden gedrags-en denkpatronen doorbroken.

De focus is naar binnen gericht, het bewust zijn neemt toe en oplossingen

bieden zich aan vanbinnen uit. Wat niet meer werkt wordt getransformeerd naar succesvolle oplossingen. 

Je geeft zelf de antwoorden en komt tot je eigen unieke inzichten.

De coach brengt je in verbinding met je eigen kracht waardoor het vertrouwen in jezelf wordt versterkt.

Je zelfbeeld, de zelfsturing en het oplossingsvermogen neemt toe.

Door de bewustzijnscoaching op zieleniveau wordt je aangesproken in je eigen wijsheid.

Het brengt je bij je ware zelf en geeft je voeding voor je groei in authenticiteit.

Je ontwikkelt een stevige basis om moeilijke situaties aan te pakken en leert nieuwe vaardigheden.

Als ouder geef je jezelf kansen om samen met je kind(eren) te groeien.

Als volwassene en/of kind van de nieuwe tijd vraag je niet 'wat moet ik doen' of ' hoe moet ik zijn'.

Je vraag is : "Wil je me helpen met hoe ik ben en met wie ik ben te tonen ?" 


De Einstein coach begeleidt ouders en kinderen met een gebrek aan kracht, zelfvertrouwen, focus,

energie, vreugde,... in hun leven. Een negatief zelfbeeld,problemen in het kader van adoptie,

problemen met de communicatie,leer-en gedragsproblemen,faalangst,

aandachtsproblemen,agressieproblemen,relationele problemen,een scheidings of hechtingsproblematiek


WENS JE EEN AFSPRAAK? 

CONTACTEER MIJ


AUTI- COACHING


Mensen met autisme hebben een 'ander' bewustzijn en verwerken prikkels en informatie op een andere manier. Ze kunnen het gevoel hebben van niet begrepen te worden of moeite hebben om te begrijpen wat er in de ander omgaat. Het gevoel van 'anders' te zijn staat meestal op de voorgrond.Een persoon met autisme ervaart op een eigen unieke manier zijn omgeving.Daarom is autisme niet in een paar woorden te omschrijven.

Wat voor de één een oplossing is hoeft voor de ander niet zo te zijn.


Bij 'T Einstein Atelier kijken we naar de persoon achter het label ASS en focussen ons op zijn/haar oplossingsgericht vermogen bij het vinden van antwoorden op de vraag naar een oplossing.We gaan samen op pad met belangrijke anderen uit de omgeving om gemakkelijker te communiceren door één beeld en één taal te creëren. Hierbij wordt o.a. de toolbox van de Brainblocks ingezet.


WENS JE EEN AFSPRAAK? 

CONTACTEER MIJ